Så här behandlar vi dina personuppgifter

Den förening du nu blir medlem i ansvarar för att dina personuppgifter behandlas med noggrann försiktighet och att dessa inte lämnas vidare till annan part, utan ditt samtycke. Make it Sound kommer kontinuerligt att skicka nyhetsbrev till alla medlemmar med
information om kommande arrangemang. Uppgifterna används även som
underlag vid bidragsansökningar och statistik.